Fotokonkurranse


Innleveringen er nå avsluttet og alle bildene er utstilt på Lillesand Folkebibliotek.

Der kan du se dem både digitalt og i papirversjon og avgi din stemme frem til 16. april.

Stem og bli en del av folkejuryen.

Det blir trukket ut en vinner blant stemmesedlene som vil få en kopi av sitt favorittbilde.


Premier er gavekort (Lillesandskortet)

 1. plass - 1500 kr
2. plass - 750 kr
  3. plass - 500 kr. 

I tillegg vil de ti beste bildene bli en utstilling
hvor fotografene får sitt bilde til odel og eie i etterkant av utstillingen.