Program6. sept. - Vi møtes i tredje etasje i Horisonten og ser på bilder fra fototreff og lignede vi har hatt siden sist. Vi skal også gå gjennom programmet og se på høsten arrangement. 


24. sept. - Fototreff i skogen ved Flørenes og til Fløresteinen. Vi møtes ved parkeringsplass der turstien begynner. Se kart på Fb arrangement. Klikk deg på delta om du kommer.


25. sept. - Fotosprint. I samarbeid med Lillesand Folkebibliotek setter vi i gang en fotosprint. Deltakerne får utdelt 3 tema som skal leveres på innen 30 min. Åpent arrangement og deltakeravgift på 50 kr pr person som er premien. Potten deles på tre vinnere etter digital avstemming. Se fb for flere detaljer.


11. okt. - Vi møtes i lokalene ved Frk. Hangeland kafe på Søm. Vi skal ha workshop med temaet "still-leben". Ta med kamera og noe vi kan ta bilde av. Vi har blits og fastlys tilgjengelig. Det bli til slutt bildekritikk av månedens bilde.


1. nov. - Medlemsmøte i Horisonten. Det blir foredrag om redigering på generelt grunnlag. Ved interesse kan vi avtale kurs i spesifikke program ved en senere anledning. Til slutt bilde kritikk av månedens bilde.


6. des. - Medlemsmøte hos Frk. Hangeland. Vi inviterer våre medlemmer til å vise og fortelle om egen fotografering. Det kan være på ca 10-20 min. Styret informerer om aktivitetene og til slutt bildekritikk.


3. jan. - Medlemsmøte med info fra styret og bildekritikk og foredrag fra ekstern fotograf.


7. feb. - Årsmøte blir holdt hos Frk. Hangeland med sosialt samvær. Etter årsmøtet er gjennomført byr vi på lasange med tilbehør. Mulighet for bildekritikk av månedens bilde.


Regler og oversikt over månedens bilde:

Våre samarbeidspartnere