Reglement for innsending


Hvem
Medlemmer av klubben.

Antall
Ubegrenset.

Motiv
Bildet må være tatt innenfor Lillesand kommune.
Fortrinnsvis gjenkjennbart, men ikke nødvendigvis.
Liggende format.

Filnavn
Bildets tittel/sted.

Bildestørrelse
Størst mulig jpeg-fil.

Sendes til
kalender@lillesandfotoklubb.no

Innleveringsfrist
Hele året

Våre samarbeidspartnere